ЗА СПЕЦИАЛИСТИ

Тежки дерматологични реакции при употребата на карбамазепин

Тежки дерматологични реакции при употребата на карбамазепин

Гените на човешкия левкоцитен антиген (HLA) са част от по-голям клъстер от гени, известен като комплекс за тъканна съвместимост (MHC). MHC е съществена част от имунната система на гръбначните животни, но обикновено се нарича HLA при хората, поради начина, по който е...

повече информация
Ролята на гените в лечението на психични заболявания

Ролята на гените в лечението на психични заболявания

Персонализираният подход в медицината, който отчита индивидуалните биологични характеристики на пациента, е с доказана ефикасност при диагностика и лечение на много психиатрични заболявания. Прилагането на фармакогенетично тестване в психиатрията е насочено към...

повече информация

Свържете се с нас за повече информация
Контакти

Абонирайте се за нашия бюлетин за специалисти.