ЗА СПЕЦИАЛИСТИ

CYP полиморфизми в кохорт от български пациенти с психиатрични заболявания

CYP полиморфизми в кохорт от български пациенти с психиатрични заболявания

Имаме удоволствието да споделим с Вас, че проучване на нашите партньори д-р Христо Иванов, проф. Волкър М. Лаушке и доц. д-р Калоян Стойчев, е публикувана в едно от най-престижните списания за персонализирана медицина – „Journal of Personalized Medicine” на тема...

повече информация
Тежки дерматологични реакции при употребата на карбамазепин

Тежки дерматологични реакции при употребата на карбамазепин

Гените на човешкия левкоцитен антиген (HLA) са част от по-голям клъстер от гени, известен като комплекс за тъканна съвместимост (MHC). MHC е съществена част от имунната система на гръбначните животни, но обикновено се нарича HLA при хората, поради начина, по който е...

повече информация
Ролята на гените в лечението на психични заболявания

Ролята на гените в лечението на психични заболявания

Персонализираният подход в медицината, който отчита индивидуалните биологични характеристики на пациента, е с доказана ефикасност при диагностика и лечение на много психиатрични заболявания. Прилагането на фармакогенетично тестване в психиатрията е насочено към...

повече информация

Свържете се с нас за повече информация
Контакти

Абонирайте се за нашия бюлетин за специалисти.