ТЕСТОВЕ

GenPro PGx

  • Анализира гени, пряко свързани с менталното здраве
  • Персонализира и прецизира лечението
  • Насочва лекаря в избора на терапия
  • Може да съкрати значително времето на лечение