GenPro PGx

1830.00 лв.

Първият в България фармакогенетичен тест GenPro PGx анализира 24 добре изучени гена за стандартно очакваната реакция към най-често използваните в психиатрията медикаменти.

 • Анализира гени, пряко свързани с менталното здраве
 • Персонализира и прецизира лечението
 • Насочва лекаря в избора на терапия
 • Може да съкрати значително времето на лечение

Време за получаване на резултата:

до 10 работни дни от получаване на пробата в лабораторията

Вид проба:

букална лигавица

1
Попълване на данни
2
Плащане

Данни за контакт

Профил

Лекуващ лекар

Насочени ли сте от конкретен лекар?

Диагноза

Депресия

Тревожност

Шизофрения

Проблеми със съня

лв

Ако имате код за отстъпка, въведете го тук.

Адрес за фактуриране

Допълнителна информация

Вашата поръчка

Продукт Общо
GenPro PGx  × 1 1830.00 лв.
Общо 1830.00 лв.
Общо 1830.00 лв.
 • Задължавам се да платя цената на генетичния анализ по банков път преди да бъде извършенно вземането на кръвна проба за изследванто по следната банкова сметка на „ГПСМП НМ ДЖЕНОМИКС ООД“ ООД, ЕИК 131503463:
  IBAN BG53 STSA 9300 0028 6939 67, BIC STSABGSF

Категория:

Какво е това Genomind Professional PGx?

Тестът Genomind Professional PGx е инструмент за персонализиране (прецизиране) на терапията при пациенти с психиатрични диагнози – тревожност, депресия, биполярно разстройство, обсесивно-компулсивно разстройство, зависимост към психоактивни вещества и др. Genomind Professional PGx представлява фармакогенетичен тест, който съчетава в себе си напредъка във фармакологията (науката, която изучава лекарствата) с иновациите в сферата на генетиката и геномиката.
Вашият генетичен „състав“ или генотип е Вашият наследствен ДНК код. Той служи като градивен елемент на тялото ви. Тези лични геноми, заедно с клиничната оценка на Вашето текущо здравословно състояние и фамилна анамнеза, съставят трифекта от информация, която лекарите сега използват, за да взимат индивидуализирани решения за лечение. Това е в основата на прецизната или т. нар. „персонализирана медицина“.

Тестът Genomind Professional PGx анализира 24 добре изучени гени, за които е известно, че биха могли да взаимодействат и да изменят стандартно очаквания отговор на организма към медикаментите за лечение на психиатрични заболявания.

Поради индивидуалните генетични характеристики на всеки организъм се получава така, че един и същи медикамент действа по коренно различен начин на пациенти с едно и също заболяване – например даден антидепресант или невролептик може да е ефикасен при Ваш познат с диагноза ‘страхова невроза’, но не и при Вас.С помощта на теста Genomind Professional PGx Вашият психиатър може да разбере как даден медикамент ще се отрази на Вашия организъм, колко ефективен ще бъде той и какви странични реакции може да предизвика. И това – още преди да сте започнали да го приемате!

Първите 14 гена в панела на теста са фармакодинамични и са свързани с ефекта на медикамента върху Вашия организъм, процеси и състояние. Останалите 10 гени в панела са фармакокинетични и имат отношение към метаболизирането на лекарствата в черния Ви дроб. В зависимост от генетичния Ви профил, е възможно например или много бързо да метаболизирате даден медикамент, или организмът Ви изобщо да не успее да го усвои. В първия случай това означава че лекарството има много кратък период на действие, а във втория – че не достига търсената терапевтична концентрация и следователно не постига желания ефект. С резултатите от Genomind Professional PGx предварително психиатърът Ви ще знае необходимо ли е да повиши дозата на лекарството Ви, за да има резултат от него. Обратното също е възможно – стандартната доза да се окаже прекалено висока за Вас и съответно да се наложи да бъде намалена.

Запомнете – не всеки реагира на лекарствата по един и същ начин! Повечето хора изпитват чувство на неудовлетвореност, ако не получат облекчение от първата терапия с конкретен медикамент. До половината от всички пациенти пък не реагират по начинa, по който се очаква на първото предписано лекарство. Точно тук огромна роля играят нашите гени – от тях до голяма степен зависи как организмът ни ще „отвърне“ на техния „удар“. За да не минавате през ада на затворения кръг „проба-грешка“, изберете Genomind Professional PGx!

За кого е предназначен тестът?

Тестът е подходящ за пациенти с широк спектър от психични и емоционални разстройства. Препоръчва се както за резистентни пациенти, които дълго време са редували различни терапии без успех, така и за новодиагностицирани пациенти, които искат да си спестят ужасното лутане в търсене на най-подходящото лечение. Тестът Genomind Professional PGx е подходящ и за деца, на които им предстои лечение с психиатрични медикаменти.

ВАЖНО е да се знае, че включените в панела гени не изчерпват и не обясняват цялото взаимодействие на биологията на Вашия организъм с медикаментите в психиатричната практика. Тестът Genomind Professional PGx разглежда гени, които са добре изучени и за които има достатъчно клинични и научни данни.

Genomind Professional PGx Express предоставя насоки за информирано лечение на:

 • Депресия
 • Тревожност (Безпокойство)
 • Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР)
 • Синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието (СДВХ);
 • Биполярно разстройство (маниакална депресия)
 • Посттравматично стресово разстройство;
 • Аутизъм
 • Шизофрения
 • Хронична болка
 • Злоупотреба с наркотични вещества

Какъв е обхватът на теста?

Тестът Genomind Professional PGx обхваща 121 медикамента, които представляват 97% от одобрените медикаменти в психиатрията. В теста са включени и някои други групи лекарства, тъй като в медицинската практика много често се назначават терапии, които включват медикаменти от различни групи.

Те са:

 • Антидепресанти (Селективни инхибитори на обратното захващане на серотонин – SSRI;
 • Инхибитори на обратното захващане на серотонин и норадреналин – SNRI; Трициклични антидепресанти (TCAs); МАОИ Моно-Амино-Оксидазни Инхибитори- MAOIs; Атипични антидепресанти).
 • Стабилизатори на настроението/Антиконвулсанти;
 • Антипсихотици (1-во поколение антипсихотици; 2-ро поколение антипсихотици)
 • Анксиолитици;
 • Допаминергични стимуланти;
 • Модулатори на съня;
 • Хранителна добавка – Л-метилфолат;
 • Болкоуспокояващи медикаменти – (опиоидни и неопиоидни аналгетици)
 • Други (некласифицирани в горните групи).
Наистина ли тестът Genomind Professional PGx помага?
Вашите гени играят ключова роля за разбирането и подобряването на цялостното ви здраве и благосъстояние. Също толкова значим е и начинът, по който генетиката анализира възможностите за лечение на психичните проблеми, разкривайки ценна информация, на базата на която се съставят по-добри, по-целенасочени и по-лични терапии за хората с психични разстройства.

Тестът Genomind Professional PGx има за цел да направи точно това – да ви осигури терапията, от която Вашият организъм и Вашата психика имат нужда. Откакто „НМ Дженомикс“ започва да представлява Genomind в България през 2017 г., повече от 600 български пациента са се доверили на експертизата на световния лидер в персонализираната психиатрия.
Съвременната медицина обаче е медицина, основана на доказателствата. Тя работи със систематични и документирани значими данни, подлагани на щателен анализ и контрол. За да се каже, че нещо помага или работи, неговата дейност трябва да се докаже със статистически данни.
Ефикасността на теста Genomind Professional PGx™ е доказана с проучване. Проучването е 3-месечно, натуралистично, несляпо и проспективно. Включва 685 пациенти, които са тествани с Genomind Professional PGx™ между месеците април и октомври 2013 г. След проучването е установено, че 87% от пациентите, на които е назначена терапия на база на резултатите от теста, показват клинично измеримо подобрение след 3 месеца лечение.
В проучването са включени основно пациенти с депресия и тревожност. В същото време той покрива и групите медикаменти, прилагани при лечение на биполярно разстройство, шизофрения, обсесивно-компулсивно разстройство и др.
Къде се анализират пробите от изследването?
Анализът на пробите се извършва в реномираната лаборатория на Genomind в Пенсилвания, САЩ. Процесът по изпращането на пробите, предаването на резултатите на Вашия лекар и провеждането на консултации със специалисти от Genomind се координира от „НМ Дженомикс“.
През какъв период от време трябва да правя теста Genomind Professional PGx?
Тестът Genomind Professional PGx дава информация за генетичния Ви профил по рождение, която е приложима в хода на целия живот. Това е информация, която не се променя във времето. Резултатите от теста ще бъдат едни и същи, без значение колко пъти решите да го направите.