Тестове за терапевтичен лекарствен мониторинг

от 70.00 лв.

Терапевтичният лекарствен мониторинг е специализирано изследване, което измерва количеството на дадени медикаменти в кръвта. Този вид тест се извършва, именно за да се увери лекарят Ви, че дозировката на лекарството, което приемате, е едновременно безопасна и ефективна.

Време за получаване на резултата:

до 7 календарни дни

Вид проба:

кръвна проба
Код: Няма Категория:

Описание

Какво представлява терапевтичният лекарствен мониторинг и кой има нужда от него?
Процесите, през които едно вещество преминава след като постъпи в нашият организъм, може да разделим на четири фази – абсорбция, разпределение, метаболизъм и отделяне. Как действа едно вещество, в това число и лекарствата, които приемате, зависи много от това, дали тези процеси във вашето тяло работят нормално, засилено или забавено в зависимост от различни фактори, които се вземат предвид, когато се назначава дозировка на едно лекарство. Дозата на повечето лекарства може лесно да се определи и съответно медикаментите могат да се предпишат без специално изследване. За някои видове лекарства обаче може трудно да се определи доза, която да осигурява достатъчно количество лекарство за лечение на конкретно състояние, без това да причинява нежелани странични ефекти.
Защо е необходим терапевтичен лекарствен мониторинг?
Такъв тип изследване се извършва, когато започнете да приемате ново лекарство. Това помага на Вашия лекар да разбере най-ефективната и в същото време безопасна за Вас доза. След като тази доза бъде определена, може да правите изследването редовно, за да сте сигурни, че лекарството все още е ефективно, без да е вредно. Други поводи за назначаване и извършване на този тип мониторинг може да са взаимодействието между лекарство и храна или взаимодействието между лекарство и лекарство при пациенти с повече от една терапия или комбинирана такава. В някои случаи може да се нуждаете от такъв мониторинг, ако имате признаци на сериозен страничен ефект. Страничните ефекти варират в зависимост от лекарството и могат да бъдат различни по честота и тежест. Вашият лекар ще Ви уведоми за кои симптоми да внимавате.
Какво означават резултатите?
Резултатът ще покаже дали нивото на лекарствата в кръвта Ви е в необходимия диапазон, наречен терапевтичен диапазон или прозорец. Терапевтичният прозорец обикновено описва границите на лекарствената дозировка, в които се наблюдава терапевтичен отговор, без това да води до появата на неблагоприятен ефект, като концентрациите над референтните стойности обикновено са свързани с повишените странични ефекти, докато тези под референтните стойности биха довели до неефективност или незадоволителен отговор. Диапазонът, в който даден медикамент е ефективен, но и безопасен, варира в зависимост от вида на лекарството, вашето състояние и специфичните Ви здравни нужди. Ако след извършване на изследването (терапевтичен лекарствен мониторинг), се установи, че Вашите резултати не са в необходимият терапевтичен диапазон, Вашият лекар може да се наложи да коригира дозите на лекарството Ви. В такъв случай, може да получите повторни тестове, докато нивата на Вашето лекарство не попаднат в терапевтичния диапазон.
С какво ще ни помогне терапевтичния лекарствен мониторинг?
Тестът за терапевтичен лекарствен мониторинг дава възможност да се избегне дозировката “на сляпо” при трудни за дозиране лекарства. Това не само спестява време и пари в дългосрочен план, но и Ви гарантира точното лечение, персонализирано за Вас, оптимизиране на ефекта от терапията, избягване развитието на сериозни странични реакции или приема на медикаменти без те да са ефективни за лечението Ви. В някои случаи дозировка, която не е съобразена със специфичните особености на всеки отделен индивид, е не само неефикасна, но може да доведе и до задълбочаване или усложнение на болестта и състоянието. Терапевтичният лекарствен мониторинг е достъпно изследване, данните от което позволяват на лекаря да вземе информирано решение за правилния терапевтичен подход за всеки индивид.
Трябва ли ми подготовка за изследването?
В зависимост от вида на лекарството, което приемате, може да се наложи да планирате теста си преди или след приема на редовната доза. Консултирайте се с личния си лекар.
Крие ли някакви рискове този тест?
Вземането на кръвна проба за извършване на теста крие минимален, почти незначителен риск. След вземането на проба може да усетите лек дискомфорт, болка или да получите синина на мястото, където е поставена иглата, но повечето симптоми отшумяват бързо и нямат последствия.

Списък на медикаменти

Антиепилептици/Стабилизатори на настроението Цена в лв.
Бриварацетам 130
Валпроева киселина 130
Дифенилхидантоин (Phenytoin) 130
Етосукцимид 130
Зонизамид 130
Карбамазепин и Карбамазепин епоксид 150
Лакозамид 130
Ламотригин 130
Левитрацетам 130
Монохидроксикарбамазепин (Окскарбазепин) 130
Топирамат 130
Фенобарбитал 130
Антипсихотици
Оланзепин 145
Рисперидон 145
9-Хидроксирисперидон (Палиперидон) 145
Haloperidol 145
Кветиапин 145
Други
Литий 70
Клоназепам 145
1 бр. антиепилептик/стабилизатор на настроението 130
2 бр. антиепилептик/стабилизатор на настроението 165
3 бр. антиепилептик/стабилизатор на настроението 180