Тестове

GenPro PGx

  • Анализира гени, пряко свързани с менталното здраве
  • Персонализира и прецизира лечението
  • Насочва лекаря в избора на терапия
  • Може да съкрати значително времето на лечение

Тестове за терапевтичен лекарствен мониторинг

  • Количество медикаменти в кръвта
  • Проверка на лекарствената дозировка
  • Анализ на безопасността и ефективността

Генетичен тест за епилепсия

  • Поставяне на точна диагноза, установявайки реалната причина за гърчовете
  • Индивидуализирано, базирано на генотипа на пациента лечение
  • Дава информация за роднини, изложени на риск