Психолог или психиатър – каква е разликата?

Aко търсите или сте търсили помощ и подкрепа във връзка с менталното си здраве, то със сигурност пред Вас са изникнали множество въпроси, свързани с избора на подходящ специалист. Един от тях неизбежно е дали да се обърнем към психолог или психиатър, кой би бил по-подходящ във Вашия конкретен случай и как да изберете правилния.

Нормално е да се чувствате объркани, затова е важно да знаете, че във всички случаи тези специалисти предоставят квалифицирани здравни грижи, но следва да направите своя избор на базата на индивидуалното си състояние и симптоматика.

Психолог или психиатър?

Много често психолозите и психиатрите работят съвместно, за да могат заедно да предоставят най-добрата терапия на конкретен пациент. Работата с единия не означава непременно, че не е нужно да участва и другият. И все пак в какво се изразява разликата помежду им?

Психологът е специалист, които няма медицинско образование и работи с широк кръг клиенти, за да им помогне да идентифицират и да се справят с различни емоционални и психически проблеми. Те консултират както индивидуални пациенти, така и двойки или семейства и др. Психолозите обикновено се срещат с клиентите си веднъж или два пъти седмично в продължение на няколко месеца, а в определени случаи терапията може да продължи и по-дълго.

Основната разлика между психолога и психиатъра идва от фактът, че психиатрите задължително са медицински лица, преминали съответното обучение и специализации с фокус върху психични заболявания. Те са оторизирани да назначават и провеждат лечение на пациенти с подобни заболявания в болнична среда.

Тяхната работа е свързана и с диагностицирането и лекуването на психически разстройства и болестни отклонения от нормалното функциониране на мозъка на човека.

Кой може да назначава лечение и да предписва медикаменти?

Психиатърът е специалистът, който включва в лечението медикаменти, вземайки предвид характеристиките на пациента в конкретния случай. В зависимост от индивидуалните особености на пациента може да проведе комбинирана терапия – медикаментозна и психотерапия. Не всички пациенти обаче реагират добре на първите психиатрични медикаменти, които приемат. Проучвания показват, че до 50% от пациентите не реагират добре на първите психиатрични медикаменти, които приемат.

Развитието на генетиката и конкретно на фармакогенетиката през последните години дава много добри възможности за предварителна оценка на очакваната реакцията на организма преди назначаване на медикаментозна терапия. Добре е такава оценка да се направи още преди започването на медикаментозно лечение. Най-добрата опция да разберете какъв би бил очакваният отговор на организма към използваните в психиатричната практика медикаменти е провеждането на фармакогенетичен тест.

Такъв е тетсът Gen ProPGx, който анализира 24 добре изучени гена, пряко свързани с психичното здраве. Той е подходящ при множество психични разстройства като депресия, тревожност, биполярно разстройство и др. Интерпретацията на теста ще даде важни насоки на Вашия специалист и ще го ориентира в избора на медикаменти и тяхната дозировка за провеждането на оптимална терапия. Разберете повече ТУК.