GenPro

Начало » GenPro

КАКВО Е ТОВА GENOMIND PROFESSIONAL?

Тестът Genomind Professional е инструмент за персонализиране (прецизиране) на терапията при пациенти с психиатрични диагнози – тревожност, депресия, биполярно разстройство, обсесивно-компулсивно разстройство, зависимост към психоактивни вещества и др. Genomind Professional  представлява фармакогенетичен тест, който съчетава в себе си напредъка във фармакологията (науката, която изучава лекарствата) с иновациите в сферата на генетиката и геномиката.
Вашият генетичен „състав“ или генотип е Вашият наследствен ДНК код. Той служи като градивен елемент на тялото ви. Тези лични геноми, заедно с клиничната оценка на Вашето текущо здравословно състояние и фамилна анамнеза, съставят трифекта от информация, която лекарите сега използват, за да взимат индивидуализирани решения за лечение. Това е в основата на прецизната или т. нар. „персонализирана медицина“.

Тестът Genomind Professional анализира 26 добре изучени гени, за които е известно, че биха могли да взаимодействат и да изменят стандартно очаквания отговор на организма към медикаментите за лечение на психиатрични заболявания.

Поради индивидуалните генетични характеристики на всеки организъм се получава така, че един и същи медикамент действа по коренно различен начин на пациенти с едно и също заболяване – например даден антидепресант или невролептик може да е ефикасен при Ваш познат с диагноза ‘страхова невроза’, но не и при Вас.С помощта на теста Genomind Professional Вашият психиатър може да разбере как даден медикамент ще се отрази на Вашия организъм, колко ефективен ще бъде той и какви странични реакции може да предизвика. И това – още преди да сте започнали да го приемате!

Първите 14 гена в панела на теста са фармакодинамични и са свързани с ефекта на медикамента върху Вашия организъм, процеси и състояние. Останалите 10 гени в панела са фармакокинетични и имат отношение към метаболизирането на лекарствата в черния Ви дроб. В зависимост от генетичния Ви профил, е възможно например или много бързо да метаболизирате даден медикамент, или организмът Ви изобщо да не успее да го усвои. В първия случай това означава че лекарството има много кратък период на действие, а във втория – че не достига търсената терапевтична концентрация и следователно не постига желания ефект. С резултатите от Genomind Professional предварително психиатърът Ви ще знае необходимо ли е да повиши дозата на лекарството Ви, за да има резултат от него. Обратното също е възможно – стандартната доза да се окаже прекалено висока за Вас и съответно да се наложи да бъде намалена.

Запомнете – не всеки реагира на лекарствата по един и същ начин! Повечето хора изпитват чувство на неудовлетвореност, ако не получат облекчение от първата терапия с конкретен медикамент. До половината от всички пациенти пък не реагират по начинa, по който се очаква на първото предписано лекарство. Точно тук огромна роля играят нашите гени – от тях до голяма степен зависи как организмът ни ще „отвърне“ на техния „удар“. За да не минавате през ада на затворения кръг „проба-грешка“, изберете Genomind Professional!

Погрижете се за вашето психично здраве с GenPro На снимката се вижда опаковката на теста и самият тест до опаковката
Погрижете се за вашето психично здраве с GenPro На снимката се вижда млада жена с бяла риза

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ТЕСТЪТ?

Тестът е подходящ за пациенти с широк спектър от психични и емоционални разстройства. Препоръчва се както за резистентни пациенти, които дълго време са редували различни терапии без успех, така и за новодиагностицирани пациенти, които искат да си спестят ужасното лутане в търсене на най-подходящото лечение. Тестът Genomind Professional е подходящ и за деца, на които им предстои лечение с психиатрични медикаменти.

ВАЖНО е да се знае, че включените в панела гени не изчерпват и не обясняват цялото взаимодействие на биологията на Вашия организъм с медикаментите в психиатричната практика. Тестът Genomind Professional разглежда гени, които са добре изучени и за които има достатъчно клинични и научни данни.

Genomind Professional Express предоставя насоки за информирано лечение на:

 • Депресия
 • Тревожност (Безпокойство)
 • Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР)
 • Синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието (СДВХ);
 • Биполярно разстройство (маниакална депресия)
 • Посттравматично стресово разстройство;
 • Аутизъм
 • Шизофрения
 • Хронична болка
 • Злоупотреба с наркотични вещества

КАКЪВ Е ОБХВАТЪТ НА ТЕСТА?

Тестът Genomind Professional обхваща 121 медикамента, които представляват 97% от одобрените медикаменти в психиатрията. В теста са включени и някои други групи лекарства, тъй като в медицинската практика много често се назначават терапии, които включват медикаменти от различни групи.

Те са:

 • - Антидепресанти (Селективни инхибитори на обратното захващане на серотонин – SSRI;
 • - Инхибитори на обратното захващане на серотонин и норадреналин – SNRI; Трициклични антидепресанти (TCAs); МАОИ Моно-Амино-Оксидазни Инхибитори- MAOIs; Атипични антидепресанти).
 • - Стабилизатори на настроението/Антиконвулсанти;
 • - Антипсихотици (1-во поколение антипсихотици; 2-ро поколение антипсихотици);
 • - Анксиолитици;
 • - Допаминергични стимуланти;
 • - Модулатори на съня;
 • - Хранителна добавка – Л-метилфолат;
 • - Болкоуспокояващи медикаменти – (опиоидни и неопиоидни аналгетици);
 • - Други (некласифицирани в горните групи).
Погрижете се за вашето психично здраве с GenPro Изображението представлява банер с няколко лица
Погрижете се за вашето психично здраве с GenPro На снимката се вижда млада жена в бяла рокля леко депресирана
Вашите гени играят ключова роля за разбирането и подобряването на цялостното ви здраве и благосъстояние. Също толкова значим е и начинът, по който генетиката анализира възможностите за лечение на психичните проблеми, разкривайки ценна информация, на базата на която се съставят по-добри, по-целенасочени и по-лични терапии за хората с психични разстройства.
Тестът Genomind Professional има за цел да направи точно това – да ви осигури терапията, от която Вашият организъм и Вашата психика имат нужда. Откакто „НМ Дженомикс“ започва да представлява Genomind в България през 2017 г., повече от 600 български пациента са се доверили на експертизата на световния лидер в персонализираната психиатрия.
Съвременната медицина обаче е медицина, основана на доказателствата. Тя работи със систематични и документирани значими данни, подлагани на щателен анализ и контрол. За да се каже, че нещо помага или работи, неговата дейност трябва да се докаже със статистически данни.
Ефикасността на теста Genomind Professional™ е доказана с проучване. Проучването е 3-месечно, натуралистично, несляпо и проспективно. Включва 685 пациенти, които са тествани с Genomind Professional PGx™ между месеците април и октомври 2013 г. След проучването е установено, че 87% от пациентите, на които е назначена терапия на база на резултатите от теста, показват клинично измеримо подобрение след 3 месеца лечение.
В проучването са включени основно пациенти с депресия и тревожност. В същото време той покрива и групите медикаменти, прилагани при лечение на биполярно разстройство, шизофрения, обсесивно-компулсивно разстройство и др.

Анализът на пробите се извършва в реномираната лаборатория на Genomind в Пенсилвания, САЩ. Процесът по изпращането на пробите, предаването на резултатите на Вашия лекар и провеждането на консултации със специалисти от Genomind се координира от „НМ Дженомикс“.

Тестът Genomind Professional дава информация за генетичния Ви профил по рождение, която е приложима в хода на целия живот. Това е информация, която не се променя във времето. Резултатите от теста ще бъдат едни и същи, без значение колко пъти решите да го направите.

Погрижете се за вашето психично здраве с GenPro На снимката се вижда теста GeoPro

КАКВО Е ТОВА GENOMIND PROFESSIONAL?

Тестът Genomind Professional е инструмент за персонализиране (прецизиране) на терапията при пациенти с психиатрични диагнози – тревожност, депресия, биполярно разстройство, обсесивно-компулсивно разстройство, зависимост към психоактивни вещества и др. Genomind Professional представлява фармакогенетичен тест, който съчетава в себе си напредъка във фармакологията (науката, която изучава лекарствата) с иновациите в сферата на генетиката и геномиката.
Вашият генетичен „състав“ или генотип е Вашият наследствен ДНК код. Той служи като градивен елемент на тялото ви. Тези лични геноми, заедно с клиничната оценка на Вашето текущо здравословно състояние и фамилна анамнеза, съставят трифекта от информация, която лекарите сега използват, за да взимат индивидуализирани решения за лечение. Това е в основата на прецизната или т. нар. „персонализирана медицина“.

Тестът Genomind Professional анализира 26 добре изучени гени, за които е известно, че биха могли да взаимодействат и да изменят стандартно очаквания отговор на организма към медикаментите за лечение на психиатрични заболявания.

Поради индивидуалните генетични характеристики на всеки организъм се получава така, че един и същи медикамент действа по коренно различен начин на пациенти с едно и също заболяване – например даден антидепресант или невролептик може да е ефикасен при Ваш познат с диагноза ‘страхова невроза’, но не и при Вас.С помощта на теста Genomind Professional Вашият психиатър може да разбере как даден медикамент ще се отрази на Вашия организъм, колко ефективен ще бъде той и какви странични реакции може да предизвика. И това – още преди да сте започнали да го приемате!

Първите 14 гена в панела на теста са фармакодинамични и са свързани с ефекта на медикамента върху Вашия организъм, процеси и състояние. Останалите 10 гени в панела са фармакокинетични и имат отношение към метаболизирането на лекарствата в черния Ви дроб. В зависимост от генетичния Ви профил, е възможно например или много бързо да метаболизирате даден медикамент, или организмът Ви изобщо да не успее да го усвои. В първия случай това означава че лекарството има много кратък период на действие, а във втория – че не достига търсената терапевтична концентрация и следователно не постига желания ефект. С резултатите от Genomind Professional предварително психиатърът Ви ще знае необходимо ли е да повиши дозата на лекарството Ви, за да има резултат от него. Обратното също е възможно – стандартната доза да се окаже прекалено висока за Вас и съответно да се наложи да бъде намалена.

Запомнете – не всеки реагира на лекарствата по един и същ начин! Повечето хора изпитват чувство на неудовлетвореност, ако не получат облекчение от първата терапия с конкретен медикамент. До половината от всички пациенти пък не реагират по начинa, по който се очаква на първото предписано лекарство. Точно тук огромна роля играят нашите гени – от тях до голяма степен зависи как организмът ни ще „отвърне“ на техния „удар“. За да не минавате през ада на затворения кръг „проба-грешка“, изберете Genomind Professional!

Погрижете се за вашето психично здраве с GenPro На снимката се вижда млада жена с бяла риза

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ТЕСТЪТ?

Тестът е подходящ за пациенти с широк спектър от психични и емоционални разстройства. Препоръчва се както за резистентни пациенти, които дълго време са редували различни терапии без успех, така и за новодиагностицирани пациенти, които искат да си спестят ужасното лутане в търсене на най-подходящото лечение. Тестът Genomind Professional е подходящ и за деца, на които им предстои лечение с психиатрични медикаменти.

ВАЖНО е да се знае, че включените в панела гени не изчерпват и не обясняват цялото взаимодействие на биологията на Вашия организъм с медикаментите в психиатричната практика. Тестът Genomind Professional разглежда гени, които са добре изучени и за които има достатъчно клинични и научни данни.

Genomind Professional Express предоставя насоки за информирано лечение на:

 • Депресия
 • Тревожност (Безпокойство)
 • Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР)
 • Синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието (СДВХ);
 • Биполярно разстройство (маниакална депресия)
 • Посттравматично стресово разстройство;
 • Аутизъм
 • Шизофрения
 • Хронична болка
 • Злоупотреба с наркотични вещества
Погрижете се за вашето психично здраве с GenPro На снимката се вижда млада жена в бяла рокля леко депресирана

КАКЪВ Е ОБХВАТЪТ НА ТЕСТА?

Тестът Genomind Professional обхваща 121 медикамента, които представляват 97% от одобрените медикаменти в психиатрията. В теста са включени и някои други групи лекарства, тъй като в медицинската практика много често се назначават терапии, които включват медикаменти от различни групи.Те са:

 • - Антидепресанти (Селективни инхибитори на обратното захващане на серотонин – SSRI;
 • - Инхибитори на обратното захващане на серотонин и норадреналин – SNRI; Трициклични антидепресанти (TCAs); МАОИ Моно-Амино-Оксидазни Инхибитори- MAOIs; Атипични антидепресанти);
 • - Стабилизатори на настроението/Антиконвулсанти;
 • - Антипсихотици (1-во поколение антипсихотици; 2-ро поколение антипсихотици);
 • - Анксиолитици;
 • - Допаминергични стимуланти;
 • - Модулатори на съня;
 • - Хранителна добавка – Л-метилфолат;
 • - Болкоуспокояващи медикаменти – (опиоидни и неопиоидни аналгетици);
 • - Други (некласифицирани в горните групи).
Погрижете се за вашето психично здраве с GenPro Изображението представлява банер с няколко лица
Вашите гени играят ключова роля за разбирането и подобряването на цялостното ви здраве и благосъстояние. Също толкова значим е и начинът, по който генетиката анализира възможностите за лечение на психичните проблеми, разкривайки ценна информация, на базата на която се съставят по-добри, по-целенасочени и по-лични терапии за хората с психични разстройства.
Тестът Genomind Professional има за цел да направи точно това – да ви осигури терапията, от която Вашият организъм и Вашата психика имат нужда. Откакто „НМ Дженомикс“ започва да представлява Genomind в България през 2017 г., повече от 600 български пациента са се доверили на експертизата на световния лидер в персонализираната психиатрия.
Съвременната медицина обаче е медицина, основана на доказателствата. Тя работи със систематични и документирани значими данни, подлагани на щателен анализ и контрол. За да се каже, че нещо помага или работи, неговата дейност трябва да се докаже със статистически данни.
Ефикасността на теста Genomind Professional™ е доказана с проучване. Проучването е 3-месечно, натуралистично, несляпо и проспективно. Включва 685 пациенти, които са тествани с Genomind Professional PGx™ между месеците април и октомври 2013 г. След проучването е установено, че 87% от пациентите, на които е назначена терапия на база на резултатите от теста, показват клинично измеримо подобрение след 3 месеца лечение.
В проучването са включени основно пациенти с депресия и тревожност. В същото време той покрива и групите медикаменти, прилагани при лечение на биполярно разстройство, шизофрения, обсесивно-компулсивно разстройство и др.

Анализът на пробите се извършва в реномираната лаборатория на Genomind в Пенсилвания, САЩ. Процесът по изпращането на пробите, предаването на резултатите на Вашия лекар и провеждането на консултации със специалисти от Genomind се координира от „НМ Дженомикс“.

Тестът Genomind Professional дава информация за генетичния Ви профил по рождение, която е приложима в хода на целия живот. Това е информация, която не се променя във времето. Резултатите от теста ще бъдат едни и същи, без значение колко пъти решите да го направите.

Свържи се с нас

Изпратете запитване и се погрижете се за вашето психично здраве с GenPro!

Пиши ни

При допълнителни въпроси, свържи се с нас.