Психичното здраве при възрастните хора – темата, за която никой не говори

Психично здраве е термин, който обхваща широк спектър от състояния, засягащи съзнанието. То включва психични заболявания като депресия, тревожност и биполярно разстройство, както и други състояния като деменция.

Възрастните хора са особено уязвими към проблеми с психичното здраве поради многото промени и предизвикателства, с които се сблъскват в по-късен етап от живота си. Въпреки това, с правилната подкрепа, възрастните хора могат да поддържат добро психично здраве и в по-късните си години

През последните години психичното здраве на възрастните хора става все по-важен въпрос. Поддържането на здравословни навици през целия живот, като редовни физически упражнения и балансирано хранене, е от ключово значение за поддържане на добро психично здраве с напредването на възрастта. Въпреки това много възрастни хора все още не са наясно с наличните услуги или не знаят как да ги ползват.

Необходимо е да се повиши обществената осведоменост по въпросите на психичното здраве сред възрастните хора, за да се гарантира, че тези, които са изложени на риск от депресия и други психични заболявания, могат да получат навременна помощ и подкрепа. Активното насърчаване на по-възрастните хора да говорят открито за чувствата си и да потърсят помощ е чудесна първа стъпка към това всички да могат да живеят по-здравословно и щастливо.

Помощта към възрастен роднина, който се бори с проблеми с психичното здраве, може да бъде както стресиращо, така и удовлетворяващо преживяване. Важно е да се започне с отделяне на време, за да се разбере какви са техните нужди. Ето няколко стъпки, които може да предприемете още сега:

  • Добър и задълбочен разговор с близък човек. Възрастните хора имат нужда да усетят, че има кой да ги изслуша и не са сами.
  • В зависимост от ситуацията може да се наложи членовете на семейството да предоставят физическа подкрепа, като например помощ при ходене на медицински прегледи, или емоционална подкрепа, като например осигуряване на безопасно и удобно място, където роднините им да говорят за своите психични проблеми.
  • За членовете на семейството може да е полезно да потърсят информация за конкретното състояние, с което е диагностициран техният роднина, за да научат как най-добре да помагат и да реагират. В крайна сметка създаването на атмосфера на приемане и благополучие е от съществено значение за подпомагане на възрастните роднини с психични проблеми.
  • Намерете общи интереси с вашите възрастни роднини. Често на тях им липсва мотивация да продължават да живеят, защото нямат цел и изпадат в състояния на тревожност и депресия. Намирането на ново хоби може да върне усмивката им, още повече ако имат добра компания, с която да го споделят.

Проблемите с психичното здраве при възрастните хора могат да бъдат трудни за идентифициране и решаване, като се има предвид уникалният набор от физически, емоционални и социални промени, през които те могат да преминат с напредването на възрастта. Често срещаните признаци на психични проблеми при възрастните хора включват:

  • Промени в режима на сън или хранене.
  • Изолация от приятелите и семейството.
  • Трудности при справяне с ежедневните задачи.
  • Ниско самочувствие, негативни мисли за себе си или за бъдещето.
  • Оттегляне от дейности, които преди са били приятни.
  • Загуба на паметта и объркване.

Важно е членовете на семейството, близките и здравните специалисти да бъдат информирани за тези симптоми и какви действия трябва да се предприемат при появата на някой от тях. Веднъж идентифицирани, тези проблеми често могат да бъдат ефективно решени с подходяща подкрепа от страна на медицински специалист.

Понякога за навременно справяне с психичното състояние, вашият специалист може да предпише медикаментозна терапия (например: антидепресанти). Нашият тест GenPro PGx спомага определянето на най-ефективната и безопасна терапия на база индивидуален генетичен състав.
Повече от 1000 пациенти в България се довериха на GenPro PGx, спестявайки си време и трудности покрай процеса на проба-грешка, изключително важно при случай на възрастен човек с нарушено психично здраве. Направете го и вие!